Chính sách & Bảo hành

Trong thời gian bảo hành Tất cả lỗi như móp méo , làm mới , thay đá khách hàng sẽ không bị tính phí .

Đối với Kim Cương

Nhập lại 80% giá trị mọi thời điểm
*Khách chịu phí kiểm định trực tiếp cùng
*Áp dụng với kim không bị xước sau khi sử dụng.